usluge
o nama
reference
kontakt
Usluge

 

Projektiranje, instaliranje, spajanje, konfiguriranje, testiranje i održavanje

 

Suradnja

 

 

Podrška

Projektiranje, instaliranje, testiranje, održavanje LAN struktura

Naše usluge su zasnovane na iskustvima stečenim pri realizaciji velikih i složenih mreža:

 

 • projektiranje, izvođenje i održavanje 'malih' uredskih telekomunikacijskih mreža
 • polaganje kablova uz striktno pridržavanje i poznavanje generalnih standarda strukturnog kabliranja.


Testiranje bakrene LAN infrastrukture vršimo instrumentom FLUKE DTX-1800.


Svaki naš rad je popraćen specifikacijom izvršenih radova.

 • Dokumentaciju izrađujemo u višeslojnim CAD aplikacijama, sa po potrebi priloženim 3DMAP objektima s pripadajućim atributima (geografske mape sa unesenim objektima i GPS lokacijama).
 • Oblik dokumentacije je digitalni i/ili papirnati, sa mogućim plotovima do A0 formata.
 • Kod složenih struktura, sposobni smo napraviti aktivnu ('hyper-link') editabilnu dokumentaciju sa atributima mrežnih objekata zasnovani na aktivnoj bazi podataka.
Optičke mreže - tehnologija budućnosti dostupna već danas

Svjedoci smo nagle i svakodnevne ekspanzije informatičkih i komunikacijskih tehnologija (Information and Communications Technology = ICT) u praktički sva područja života i djelovanja – poslovanje tvrtki (poslovne i uredske aplikacije, baze podataka, poslovno/uredsko umreženje), komuniciranje (Internet, Voice over IP, Video Conferencing, Computer/Telephony Integration – CTI), medicinu (IP Enhanced Medical Networks), industrijsku automatizaciju i upravljanje proizvodnjom, opremanje i održavanje objekata (Inteligent Buildings, Communications, Life, Safety and Automation (CLSA) Integration), zabavu (Video/Audio/TV/FM Radio Broadcasting over IP, Video/Movie on Demand, Triple Play).

Osnovni preduvjet efikasne primjene, upotrebljivosti i korisnosti ovih naprednih tehnologija je odgovarajuće umreženje korisnika i davatelja usluga na razini predmetnih aplikacija i pripadne obrade i prijenosa podataka. Osnova pak umreženja je odgovarajući medij za prijenos podataka. U kabelskim mrežama on se realizira u obliku odgovarajuće pasivne telekomunikacijske infrastrukture koja mora biti u najvećoj mogućoj mjeri generička (neovisna o proizvođaču i aplikaciji), standardizirana, modularna/strukturirana, odgovarajućeg životnog vijeka i s jamstvom odgovarajuće tehničke kvalitete prijenosa nužne za osiguranje kvalitete servisa (Quality of Servis = QoS) mrežnih aplikacija tijekom deklariranog životnog vijeka infrastrukture.

Kako postići odgovarajući životni vijek i isplativost optičkih sustava? Kako planirati, projektirati, graditi i validirati sustav strukturnog kabliranja? Koje međunarodne i/ili europske norme i na koji način primijeniti? Koje svjetlovodne konektore upotrijebiti i kada? Zašto se više isplati upotrebljavati fusion splice, a ne mehanički način spajanja svjetlovoda? Bez brige, ne morate znati odgovoriti na ova i još mnoga druga pitanja ukoliko ste odabrali djelatnike "12 niti d.o.o." za svoje poslovne suradnike. Naši stručnjaci višedesetljetnog terenskog staža će svojim strukovnim znanjima i iskustvom stečenim pri realizaciji velikih i složenih mreža osigurati besprijekornu funkcionalnost, stabilnost i isplativost Vaših projekata.
 U nastavku pročitajte kako izvodimo spajanje optičkih mreža, korak po korak, i spoznat ćete zašto su brojni korisnici svoje povjerenje poklonili upravo nama.

Priprema svjetlovodnih kablova

priprema krajeva svjetlovodnih kablova

 • provjera stanja kablova nakon provlačenja/polaganja
 • odsjecanje samog kraja svjetlovodnog kabela (1-2 m)  zbog tretmana pri provlačenju
 • uklanjanje zaštitnih omotača tuba sa nitima prema proizvođaču, tipu zaštite i dobu godine. Zbog razlika u mehaničkim svojstvima, pojedine operacije zahtjevaju specifičan tretman.

Kroz praksu je stečeno bogato iskustvo ne samo sa različitim kablovima, nego i sa lokacijama i strukturama DTK u Hrvatskoj te sa 'navikama' pojedinih vlasnika svjetlovodnih mreža. Nerijetko smo upravo zahvaljujući tome uspješno obavili traženo, unatoč neadekvatnoj postojećoj dokumentaciji.

priprema 'prolaznog' svjetlovodnog kabela

uvođenje niti kroz fleksibilne cjevčice

Uzdužno otvaranje svjetlovodnog kabla bez prekida, tzv. 'šlicanje' primjenjuje se pri potrebi umetanja spojnice na svjetlovodni kabel sa aktivnim nitima.

Izvodi se uklanjanjem zaštitnih omotača tuba u dužini neophodnoj za sigurno uvođenje u spojnicu. Najdelikatnija situacija je potreba za 'šlicanjem' tube sa aktivnim nitima, dakle uzdužno otvaranje tube bez prekida niti. Aktivne niti se pedantno i dodatno oprezno spreme i osiguraju u kazete, a neaktivne niti iz iste tube se izvlače i pripremaju za spajanje. Djelatnici Dvanaest niti su odavno usvojili i mnogo puta u praksi primjenili ovu metodu 'šlicanja' tuba sa aktivnim nitima koje su uglavnom činile 'backbone' veze i nikako se nisu smjele prekidati.

Priprema spojnih kutija

priprema spojnih kutija 'spojnica'

 • kvalitetna priprema spojnice prema redoslijedu i uputama proizvođača, uz strogo pridržavanje ostalih pravila struke.
 • prihvat optičkog kabela u spojnicu i uvođenje tuba uz maksimalne sigurnosne mjere
 • slaganje rezervnog viška tuba, uvlačenje kroz fleksibilne cjevčice sa sigurnosnim učvršćivanjem uz neometani pristup ('listanje kazeta')
lijepo složena šlinga

Razni proizvođači spojnica često daju vrlo osebujna tehnička rješenja načina pripreme spojnice i prihvata kablova i niti. Zahtjeva se strogo pridržavanje redosljeda sastavljanja spojnice kao i adekvatan odabir dodatnih elemenata prema situaciji. Nerijetko se mogu susresti nepotpuno ili nepravilno sastavljene spojnice što je često uzrokovalo propuštanje vode u spojnicu ili čak izvlačenje kabela/tuba/niti iz prihvata.

Spajanje optičkih kablova

spajanje svjetlovodnih niti elektrolučnim varenjem

Spajanje svjetlovodnih niti elektrolučnim varenjem - 'fusion-splice' je u svijetu danas prihvaćeno kao najbolja metoda spajanja optičkih niti zbog ostvarenja najmanjih mogućih slabljenja signala po spoju ('gušenja'). Takozvano 'splajsanje' izvodimo novim strojevima Fujikura FSM-50S i FSM-60S, u svijetu priznatim kao najkvalitetnijim a u praksi i potvrđenim pri terenskom radu u zahtjevnim uvjetima.

Fujikura FSM-50S

Fujikura stroj za varenje spoja svjetlovodnih niti odskače od drugih 'splajsera' ne samo po tehničkim karakteristikama, već i iskustvenim spoznajama stečenim kroz praksu. Dok se u laboratorijskim uvjetima još i može uspoređivati sa ostalima, na terenskom radu ovi modeli su se pokazali bez premca, naročito u atmosferski zahtjevnim uvjetima i sredinama (kiša, zima, prašina, more...) Primjerice, veliki dio optičke mreže Iskon u Rijeci je bio na rubu funkcionalnosti, a Metronet Rijeka gotovo posve onesposobljen radi ogromnih gušenja u spojevima na trasi. Osim nestručnosti izvođača (koji je tvrdio nemogućnost boljih rezultata), razlog je bio i korištenje starih strojeva. Djelatnici Dvanaest niti su sa Fujikurama to i dokazali.

spajanje svjetlovodnih niti mehaničkim spojnim elementima

mehanički splice

Usvojene tehnologije spajanja ljepilom (stariji sistem, APC, 3M), gelom za izjednačavanje indeksaloma (Panduit) ili suhomehaničko spajanje (novo, Corning) u praksi dovode do većih gušenja. I sam proizvođač predviđa min. 5% neispravnih spojeva koji se ne mogu popravljati, nego se ponavljaju, što poskupljuje čitavu akviziciju.

Zaključivanje svjetlovodnih niti

zaključivanje svjetlovodnih niti (završno spajanje) ili 'konektiranje' predterminiranim završetcima('pig-tails')


Tvornički predterminirani završeci se spajaju na optičke niti. Omogućuju veću fleksibilnost i lakšu prilagodbu pojedinoj situaciji.
Ne ovisi o mehaničkim karakteristikama svjetlovodnog kabla pa je primjenjivo u svim situacijama. Omogućuje najmanje moguće gušenje signala.


zaključivanje svjetlovodnih niti direktnim terminiranjem


Ručno se na krajeve niti postavljaju ('nabacuju') konektori namjenskim kompletom alata. Usvojili smo i u praksi primjenjivali tri metode: hot-melt, lijepljenje i poliranje, te  suho konektiranje.

optička kazeta

završno spajanje u razvodnim ormarima, spojnim kutijama (splice-box) i prespojnim panelima (patch panel)

 

 • završno spajanje/terminiranje niti sa aranžiranjem
 • pig-tails
 • hot-melt
 • lijepljenjem
 • suhi konektori
Testiranje, mjerenje i dokumentiranje
Fujikura FID-20R

Testiranje

 • detektiranje aktivnih niti bez prekidanja instrumentom Fujikura FID-20R
 • testiranje Tier2
 • FTTx PON provjera i dijagnoza
 • provjera spojeva i stanja svjetlovodnih niti
 • brzo lociranje greške

Mjerenje

Mjerenja svjetlovodnih instalacija vršimo novim OTDR instrumentom NOYES M200-K-QUAD:

 • single-mode i multi-mode mjerenja
 • 850/1300/1310/1550 nm
 • automatska identifikacija niti
 • format mjernih podataka je novoprihvaćeni GR-196 međunarodni standard Bellcore/Telecordia .SOR
 • detaljan ispis izvršenih mjerenja u željenom formatu
 • aktivan certifikat proizvođača na DVANAEST NITI d.o.o.

Dokumentiranje

Svaki naš rad popraćen je detaljnom specifikacijom izvršenih radova. Dokumentaciju izrađujemo u višeslojnim CAD aplikacijama s pripadajućim atributima(geografske mape sa unešenim objektima i GPS lokacijama). Oblik dokumentacije je digitalni i/ili papirnati, sa plotovima do A0 formata. Kod složenih struktura možemo izraditi i aktivnu ('hyper-link') editabilnu dokumentaciju sa atributima mrežnih objekata zasnovanim na aktivnoj bazi podataka.

Dvanaest niti d.o.o. - Vaš pouzdani partner

 

Kvaliteta usluga "12 niti"

Strukturno kabliranje, kao i svaki drugi složeniji tehnološki koncept, krije u procesu svoje implementacije razne moguće pogreške, stranputice, koncepcijske, kapacitetne, kvalitativne i ine planerske, projektantske, izvođačke i korisničke promašaje i nerazumijevanja. Stoga je nužno da sve osobe povezane s njegovom implementacijom posjeduju odgovarajuća specijalistička strukovna znanja planiranja, projektiranja, gradnje, ispitivanja, pogona i održavanja.

Kvaliteta usluga "12 niti" se temelji upravo na poznavanju struke i višegodišnjem iskustvu stečenom pri realizaciji složenih mreža. Zahvaljujući tome ali i kontinuiranom praćenju inovativnih metoda konstruiranja, tehnologije proizvodnje i umrežavanja, u mogućnosti smo ponuditi svojim klijentima poboljšane proizvode, učinkovitije tehnike ugradnje i u konačnici smanjene troškove ulaganja.

Naš cilj je potpuno zadovoljan krajnji korisnik 

Kako bi klijentima omogućili da dobiju najviše od naših visoko kvalitetnih usluga i rješenja, "Dvanaest niti d.o.o." u području telekomunikacijskih sustava pruža i usluge:

 • savjetovanja u vezi umrežavanja,
 • projektiranja,
 • nabave potrebnog materijala,
 • instaliranja,
 • spajanja,
 • konfiguriranja,
 • testiranja i
 • održavanja telekomunikacijskih sustava